Actiste-tjänsten.

En smart lösning för dig med insulinbehandlad diabetes.

I Actiste har vi samlat alla nödvändiga funktioner i ett smidigt, mobilt uppkopplat hjälpmedel.

Actiste består av en enhet för mätning och injicering, en app och en tjänst för överblick och uppföljning av mätvärden och aktiviteter samt automatiserad leverans av förbrukningsartiklar. All data från mätningar och injicerat insulin noteras och sparas automatiskt i molntjänsten, vilket ger dig en god överblick och förenklar livet för dig som lever med diabetes.

För att kunna använda hela tjänsten behöver du en kompatibel smartphone, antingen iPhone 5S eller senare med minst iOS 11, eller en telefon med Android version 5 eller senare, för att kunna köra den tillhörande Actiste-appen.

I Actiste har vi samlat alla nödvändiga funktioner i ett smidigt, mobilt uppkopplat hjälpmedel.

Actiste består av en enhet för mätning och injicering, en app och en tjänst för överblick och uppföljning av mätvärden och aktiviteter samt automatiserad leverans av förbrukningsartiklar. All data från mätningar och injicerat insulin noteras och sparas automatiskt i molntjänsten, vilket ger dig en god överblick och förenklar livet för dig som lever med diabetes.

För att kunna använda hela tjänsten behöver du en kompatibel smartphone, antingen iPhone 5S eller senare med minst iOS 11, eller en telefon med Android version 5 eller senare, för att kunna köra den tillhörande Actiste-appen.

Actiste lagrar all data åt dig för att göra det lättare att ha kontroll och följa din behandling. I den tillhörande appen kan du göra mer detaljerade inställningar som att sätta målområde för blodglukos och ställa in påminnelser för insulin. Du kan även följa nivåer över tid, se tagna insulindoser och sätta olika markörer för bland annat fysisk aktivitet, måltid och humör.

Med Aciste-abonnemanget får du också automatiskt utskick av förbrukningsvaror så som teststickor, lansetter och nålar. Actiste håller automatiskt reda på hur mycket du har gjort av med och ordnar en beställning till dig när du behöver påfyllning utan att du behöver tänka på det själv.

Actiste levereras som en abonnemangstjänst till en månadskostnad för dig som användare. I abonnemanget ingår Actiste-enheten, appen och tillhörande tjänster inklusive automatiskt utskick av förbrukningsvaror.

Med Aciste-abonnemanget får du också automatiskt utskick av förbrukningsvaror så som teststickor, lansetter och nålar. Actiste håller automatiskt reda på hur mycket du har gjort av med och ordnar en beställning till dig när du behöver påfyllning utan att du behöver tänka på det själv.

Actiste levereras som en abonnemangstjänst till en månadskostnad för dig som användare. I abonnemanget ingår Actiste-enheten, appen och tillhörande tjänster inklusive automatiskt utskick av förbrukningsvaror.

Actiste-enheten är i dagsläget kompatibel med insulinampuller från företaget Sanofi. Det går alltså att använda följande insuliner i enheten:

  • Insulin Lantus
  • Insulin Insuman Basal
  • Insulin Apidra
  • Insulin Sanofi Lispro

Om du idag inte har ett insulin från listan, så kan det vara möjligt att byta ditt nuvarande insulin mot insuliner från Sanofi. Vi råder dig att prata med din vårdgivare för att ta reda på om ett byte till ett insulin från företaget Sanofi kan vara ett passande alternativ för dig. Ladda gärna ner vår information till vårdgivare och ta med den vid ett sådant samtal.

Information som kan lämnas till din vårdgivare för byte till ett insulin av märket Sanofi
Meny