Brighter

Vi är mänsklig innovation.

Vi är ett svenskt HealthTech-bolag med en vision om en värld där hantering av kroniska sjukdomar är sömlöst och enkelt. Vårt första fokus är inom diabetes. Med Actiste® – en unik mobiluppkopplad tjänst för monitorering och behandling av insulinberoende diabetes.

Läs mer om oss.

Historien om Brighter

En avgörande livshändelse och födelsen av en idé. Det här är historien om Brighter

Meny