Diabetes är världens snabbast växande kroniska tillstånd och påverkar mer än 460 miljoner vuxna världen över *. År 2045 kommer den här siffran att stiga till 700 miljoner *.

Typ 1-diabetes uppstår som ett resultat den autoimmuna förstörelsen av de insulinproducerande β (beta) cellerna i bukspottskörteln. När den har utvecklats – vilket vanligtvis sker under barndomen eller tonåren – kännetecknas typ 1-diabetes av ett livslångt insulinberoende och behovet av att noggrant övervaka blodsockernivåer och behandla med insulin.

Typ 2-diabetes uppstår på grund av att kroppen gradvis slutar utsöndra β-cellinsulin – något som ofta föregås av insulinresistens – och kopplas ofta samman med ohälsosam mathållning och/eller för lite motion. Utan tillräcklig produktion eller upptag av insulin stannar blodsockret kvar i blodomloppet och stiger till ohälsosamma nivåer. Över tid utvecklar många människor med typ 2-diabetes insulinbrist och påbörjar insulinbehandling för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå.

Med de diabetesbehandlingar som finns tillgängliga idag, och med noggrann övervakning av tillståndet, är det möjligt för diabetiker att leva ett friskt liv och minska risken för komplikationer till följd av kroniskt förhöjda blodsockernivåer. Dessa komplikationer – som kan inkludera problem med njurar, ögon och nerver – kan vara allvarliga, så det är viktigt att den som lever med diabetes noggrant övervakar sina blodsockernivåer, att de behandlar med insulin vid behov och äter och lever hälsosamt.

Diabetesfakta och siffror

  • Andelen människor med typ-2 diabetes ökar i de flesta länder i världen
  • 79 % av vuxna med diabetes lever i låg- och medeklassinkomstländer
  • 1 av 2 personer som lever med diabetes är odiagnostiserade
  • Diabetes orsakade kostnader på minst 760 miljarder USD under 2019 – 10% av den totala spenderingen på vuxna
  • 374 miljoner människor löper en förhöjd risk att utveckla typ 2-diabetes

För mer information om diabetes, vänligen besök International Diabetes Federation webbsida.

All figures and claims are supported by data from the International Diabetes Federation, Diabetes Atlas 9th edition, and American Diabetes Association: ”2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020.” Diabetes Care 43.Suppl 1 (2020): S14.

För fakta, siffror och mer om diabetes, besök:
Internationella Diabetesförbundet
Världshälsoorganisationen, WHO

Meny