Vad är diabetes?

Diabetes kräver smart behandling.

Diabetes är världens snabbast växande kroniska tillstånd och påverkar mer än 425 miljoner vuxna världen över *. År 2045 kommer den här siffran att stiga till 629 miljoner *. Miljontals barn har också diabetes.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som orsakas av att kroppen inte kan producera insulin. Typ 2-diabetes däremot, uppstår på grund av att kroppen inte svarar på insulin som den borde. Insulin behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp blodsocker och reglera blodsockernivåerna när man äter, dricker och motionerar. Utan insulin stiger blodsockret till ohälsosamma nivåer.

Med de diabetesbehandlingar som finns tillgängliga idag, och genom noggrann övervakning av sjukdomen, är det möjligt för diabetiker att leva ett relativt friskt liv och minska risken för komplikationer som orsakas av kroniskt förhöjda blodsockernivåer. Dessa inkluderar problem med njurar, ögon och nerver och kan vara allvarliga, och det är viktigt att både den som drabbats och vårdgivare säkerställer att de behandlingsplaner som fastställs efterföljs noga.

* Internationella Diabetesförbundets estimat, 2017

Diabetes idag

Ta reda på mer om livet med diabetes från människor som påverkas av sjukdomen.

För fakta, siffror och mer om diabetes, besök:
Internationella Diabetesförbundet
Världshälsoorganisationen, WHO

Meny