Den färdiga produkten kan skilja sig något från bilden.

Den färdiga produkten kan skilja sig något från bilden.

Kontrollera ditt blodsocker, injicera insulin, gör noteringar och ställ in påminnelser med mera – allt med samma uppkopplade hjälpmedel.

Kontrollera ditt blodsocker, injicera insulin, gör noteringar och ställ in påminnelser med mera – allt med samma uppkopplade hjälpmedel.

Kontrollera ditt blodsocker, injicera insulin, gör noteringar och ställ in påminnelser med mera – allt med samma uppkopplade hjälpmedel.

Actiste på nära håll

Titta närmare på Actistes design och de viktiga funktionerna för diabetesvård som den uppfyller.

Förenklad behandling och monitorering.

Förenkla

Digitalt stöd i vardagen. Förenkla diabetesvård med de viktigaste funktionerna i en och samma enhet.

Mät

Ta ett blodprov och kontrollera dina blodsockernivåer med samma enhet.

Injicera

Registrera alla insulininjektioner och upptäck enkelt missade doser.

Save

Se historik för blodsockervärden och insulindoser. Addera taggar för måltider, träning och anteckningar.

Överblick

En blick är allt som krävs för en snabb uppfattning om dina blodsockervärden och insulinsdoser.

Dela

Använd smartphone-appen för att behålla kontrollen och dela behandlingsdata via mobilen.

Meny

Håll dig uppdaterad om Actiste!