Vi breddar vårt utbud av diabetesvård med introduktionen av Actiste Mini – en produkt och tjänst för att ta blodprov, mäta blodsocker och hålla koll på värden över tid.

Actiste Mini är kompakt, enkel att använda och har smarta fack för teststickor och lansetter. Den har en inbyggd mobilkoppling och all data sparas automatiskt för att synkas med Companion-appen. Actiste Mini har utvecklats för att förenkla övervakning av blodsocker och uppmuntra till bättre diabeteskontroll.

Förenklad behandling och övervakning

Förenkla. Actiste Mini är designad för att minimera antalet steg som krävs för diabeteskontroll, då både provtagning och mätning görs med samma enhet. Teststickor och lansetter fylls automatiskt på innan de tar slut.

Mät. Actiste Mini är att ett bekvämt sätt att mäta blodsockernivåer, med målet att förhindra både hypo- och hyperglicemi.1

Spara. Actiste Mini har sin egen cellulära koppling och synkroniserar automatiskt alla behandlingsdata Companion-appen. Måltider, träning och andra händelser kan också taggas och sparas.2

Överblick. Få en klar överblick över blodsockervärden och insulindoser via Actiste Mini och Companion-appen. Målet är att förse användaren med insikter om hur livsstilsfaktorer påverkar blodsockerkontroll.

Dela. Vi utvecklar möjligheten att ladda ned rapporter för alla sparade behandlingsdata. Målet är att göra det enklare att upptäcka möjligheter för att förbättra blodsockerkontroll.3

1. Anspassad från Croasdell, G. ”56th Annual European Association for the Study of Diabetes (EASD) Meeting. Virtual-September 21-25, 2020.” https://doi.org/10.1007/s00125-020-05221-5
2. Brighter efterlever datasäkerhet enligt kraven från GDPR.
3. Funktionen för rapporter är under utveckling.

Förenkla. Actiste Mini är designad för att minimera antalet steg som krävs för diabeteskontroll, då både provtagning och mätning görs med samma enhet. Teststickor och lansetter fylls automatiskt på innan de tar slut.

Mät. Actiste Mini är att ett bekvämt sätt att mäta blodsockernivåer, med målet att förhindra både hypo- och hyperglicemi.1

Spara. Actiste Mini har sin egen cellulära koppling och synkroniserar automatiskt alla behandlingsdata Companion-appen. Måltider, träning och andra händelser kan också taggas och sparas.2

Överblick. Få en klar överblick över blodsockervärden och insulindoser via Actiste Mini och Companion-appen. Målet är att förse användaren med insikter om hur livsstilsfaktorer påverkar blodsockerkontroll.

Dela. Vi utvecklar möjligheten att ladda ned rapporter för alla sparade behandlingsdata. Målet är att göra det enklare att upptäcka möjligheter för att förbättra blodsockerkontroll.3

1. Anspassad från Croasdell, G. ”56th Annual European Association for the Study of Diabetes (EASD) Meeting. Virtual-September 21-25, 2020.” https://doi.org/10.1007/s00125-020-05221-5
2. Brighter efterlever datasäkerhet enligt kraven från GDPR.
3. Funktionen för rapporter är under utveckling.

Meny