Gränslös kontroll.

Framtidens diabetestjänst är redan här.

Med Actiste introduceras en ny nivå av användarvänlighet och överblick vid behandling av diabetes, samtidigt som vården avlastas och förenklas genom automatiserade rutiner.

Upplev Actiste själv - klicka här!

Actiste finns inte på marknaden ännu, prototypen kan skilja sig från slutgiltig produkt. 

 

 

Istället för att köpa godis – utmanar vi alla att skänka helgens godispeng. Mellan den 14 november och den 31 december samlade vi in över 27000 kronor till forskningen, tack alla som bidrog!
Nu fortsätter vi mot målet 500 000 kronor.

Pengarna går till forskning som gör livet bättre för diabetiker! 

Häng med på resan!

Pioneers är ett nytt forum för kunskapsutbyte inom diabetes som blir publikt i och med att vi publicerar vår uppdaterade hemsida. Alla som är intresserade av diabetes är välkomna, anmäl dig gärna redan nu så meddelar vi så fort nya sajten är igång.

Så funkar Actiste.

Så här förenklar Actiste för användare och vård.

Mäter

Actiste innehåller funktioner för att ta blodprov och mäta blodsockret och har en praktisk behållare med teststickor för en enklare hantering. Såväl blodsockermätare som stickor uppfyller den senaste globala standarden med höjda krav på noggrannhet och analyskvalitet. Provtagningsfunktionen är specialdesignad för att göra provtagningen så bekväm som möjligt och teststickorna kräver endast en liten mängd blod (0,5μL). Givetvis är teststickorna självkalibrerande.

Injicerar

Actiste registrerar om insulinet faktiskt har injicerats i kroppen och registrerar bara de doser som faktiskt tas. Actiste är det enda injektionshjälpmedlet som kan logga den exakta injicerade volymen insulin i kroppen, vilket är ett värdefullt underlag för vården. Att veta när och hur mycket insulin som togs är även en trygghet för närstående och användaren.

Sparar

Actiste lagrar både blodglukosvärden och doseringshistorik. Med en enkel knapptryckning syns senaste blodsockervärde, insulinmängd och när injektionen togs. Självklart kan även aktiviteter och måltider loggas för att bättre kunna följa upp och sköta sin diabetes och därigenom må bättre.

Delar

Informationen som sparas av Actiste kan automatiskt delas om användaren önskar, till exempel med närstående eller vården, via en inbyggd mobiluppkoppling som fungerar över hela världen. Genom att länka ihop individen, vårdgivare och närstående förenklas uppföljningen och kontrollen avsevärt.

Överblickar

Genom Actistes användarvänliga gränssnitt är det lätt för vårdpersonalen att få en överblick av historiska blodsockervärden och insulindoser. Informationen är lättillgänglig direkt i hjälpmedlet och kann delas digitalt, till exempel i mötet mellan individen och vårdgivaren som underlag för att optimera behandlingen.

Förenklar

Genom att samla alla funktioner i ett enda hjälpmedel, befriar Actiste användaren från att behöva komma ihåg insulinpenna/spruta, blodprovstagare, blodsockermätare, teststickor, nålar, lansetter och dagbok. Actiste håller dessutom automatiskt koll på användningen av förbrukningsvaror så att vi kan skicka ut nya i god tid innan de tar slut. Det innebär en förenkling för användaren och är samtidigt en avsevärd besparing i tid och resurser för vården.

Så vinner alla på Actiste.

Brighter strävar efter att bli en ledande aktör inom mobil hälsa och datadriven hälsovård.

 

Men framför allt vill vi bidra till en tydligare bild av individens hälsa. Genom att hantera data från olika uppkopplade  medicintekniska verktyg och appar, återkopplar vi pålitlig och livsviktig information till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt – data som individen sedan själv kan välja att dela.

 

Actiste är en unik möjlighet att koppla ihop användaren med vården genom en molnbaserad tjänst. På så sätt kan individens motivation och livskvalitet höjas, samtidigt som vården förses med korrekt underlag för att kunna optimera behandlingen. Actiste följer Gold Standard i samtliga delar och erbjuder såväl användare som vård det som saknats inom diabetesområdet så länge: gränslös kontroll. Det är en lösning som alla parter vinner på.

Framtidens diabetestjänst är redan här.

67% färre steg för insulinbehandling och mätning av blodsocker tack vare samlade funktioner i ett enda hjälpmedel.

Pålitlig och uppdaterad information genom automatisk loggning av faktiskt injicerade doser och blodsockervärden.

Minskad belastning på administration av recept och förskrivning, tack vare automatisk försörjning av förbrukningsartiklar.

Användarvänlig app där användaren kan dela information, få överblick, logga måltider och andra händelser samt se historic och ställa in påminnelser.

Ökad säkerhet genom att alla viktiga funktioner finns samlade i samma hjälpmedel, samt möjligheten att dela data via en mobiluppkoppling.

Förhöjd kvalitet och effektivisering i vården tack vare bättre överblick och automatiserade flöden.

Bättre motivation till beteendeförändring tack vare analys och återkoppling.